HEM

Beathas vänner styrelse

Generalsekreterare &
Program-ansvarig

Ordförande

Kenneth Lindblad
kenneth@lindbladlinkoping.se
Berth Axelsson
berth@baxab.com
Kassör IT-ansvarig/Hemsidan
Kenneth Lindblad
kenneth@lindbladlinkoping.se
Håkan Jonsson
hakan.jonsson2@
gmail.com
Styrelseledamot Styrelseledamot

Arne Jönsson
arne@arkabe.se

Tomas Ahl
Styrelseledamot  
Mattias Johannesson
mattias@johannessons.com

 

 
 
 
 
 
Hur blir man medlem
Ny medlem kan endast anmälas av en befintlig medlem (fadder). Den som anmäler en ny medlem går också i god för den nya medlemmen. Ett genuint whiskyintresse som kommer att resultera i ett aktivt deltagande i föreningen förutsätts. (Anmälningsblankett i pdf format finns under program på medlemssidorma)